นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์

ประวัติ: 
รองผู้อำนวยการ สพม.3
ตำแหน่ง: 
รองผู้อำนวยการ สพม.3
ประวัติการศึกษา: 
รองผู้อำนวยการ สพม.3
ประวัติการรับราชการ: 
รองผู้อำนวยการ สพม.3
ที่อยู่: 
รองผู้อำนวยการ สพม.3
เบอร์โทรศัพท์: 
0875011977
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม