นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์

ประวัติ: 
-
ตำแหน่ง: 
รองผู้อำนวยการ สพม.3
ประวัติการศึกษา: 
-
เบอร์โทรศัพท์: 
0 2149 3923-6 ต่อ 104 , มือถือ 08 7501 1977
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม