นายจิรศักดิ์ กลิ่นพิบูลย์

ประวัติ: 
-
ตำแหน่ง: 
รองผู้อำนวยการ สพม.3
ประวัติการศึกษา: 

-

เบอร์โทรศัพท์: 
0 2149 3923-6 ต่อ 104 Fax 0 2921 6601
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม