แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
เด็กหญิงฟ้าใส จากนอก คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงฟ้าใส จากนอก นักเรียนชั้นม.1/3

08/ก.ย./17 - วัดเขมาภิรตาราม
ลำดับที่ 60 เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ จากนักเรียนทั้งหมด 2049 คน

น.ส.ปิยะธิดา ประเสริฐไทย ม.6/11 โรงเรียนปากเกร็ด

05/ก.ย./17 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศระดับประเทศ การเล่านิทาน-ภาษาจีน

นายชุติพนธ์  ยาวุฒิ  นักเรียนชั้น ม.5/7 โรงเรียนปากเกร็ด ได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรเหรียญทองชนะเลิศ อันดับ 1

04/ก.ย./17 - ปากเกร็ด
ยินดีกับนายณพลักษณ์ วงษ์ศิริ นักเรียนทุน พสวท.

นางธราภรณ์ พรหมคช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์  มอบเงินขวัญถุงและช่อดอกไม้ ให้แก่นายณพลักษณ์ วงษ์ศิริ นักเรียนทุน

28/ส.ค./17 - ศรีบุณยานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนไทรน้อย    

26/ส.ค./17 - ไทรน้อย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหา

22 สิงหาคม 60 นายรังสิมันต์ ยาละ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ทำพิธีมอบโล่และเกียติบัตรเพื่อแสดงความยินด

26/ส.ค./17 - ไทรน้อย
การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นระดับภาค

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ขอแสดงความดีกับนางสาวนภัสสร  ไสยสุวรรณ์  นักเรียนระดับชั้น ม .5/8 ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญท

25/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
การประกวดร้องเพลงภาษาจีน ระดับภาคกลางและเขตกรุงเทพปริมณฑล ครั้งที่ 3

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ขอแสดงความยินดีกับนายธีระวุฒิ  มะลารวม นักเรียนชั้น ม.6 ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงภาษาจีน ระดับภ

25/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญพัชร เจริญศิลป์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้รับคัดเลื

24/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม