แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
รางวัลชมเชย การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ครั้งที่ ๑๔

ด.ญ.ภิรม จุดประสงค์ นักเรียนขั้น ม.3/2 โรงเรียนปากเกร็ด

12/ธ.ค./17 - ปากเกร็ด
นางสาวกานต์ณิชา สวัสดิเกียรติ นักเรียนชั้น ม.6

นางสาวกานต์ณิชา สวัสดิเกียรติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่

12/ธ.ค./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายจิรพรรดิ์ เจริญผล

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560 นายจิรพรรดิ์ เจริญผล นักเรียนชั้น ม.5/2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอย

02/ธ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์โดยท่านผู้อำนวยการประพันธ์  สุเนตรวรกุล ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์  นักเรี

30/พ.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์
นายเมฆพงษ์ พงษ์เกิดลาภ เข้าร่วมประกวดและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 นายเมฆพงษ์ พงษ์เกิดลาภ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมประกวดและผ

28/พ.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
รับรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2560

นายชาพร จุลินทร นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (6/1) โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้รับรางวัลเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั

09/ต.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์

มูลนิธิ ดร.สุข   พุคยาภรณ์  ศูนย์คนดีศรีแผ่นดีได้มอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

02/ต.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูเอกพล เหล่าวงศ์พานิช ครูสอนดนตรีไทย

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ขอแสดงความยินดีกับนายเอกพล เหล่าวงศ์พานิช ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรีไทย) ได้รับรางวั

02/ต.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

วันที่15-17กันยายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมส่งเสริ

18/ก.ย./17 - อยุธยานุสรณ์
รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 3 ระดับประเทศ การผลิตหนังสั้น

วันที่ 13 กันยายน 2560  สพม.3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ลำดั

18/ก.ย./17 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม