แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
รองอันดับ 1 มิสทีน ไทยแลนด์ 2017

มายมิ้นท์-จรินรัตน์ ทาสี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จ.นนทบุรี วัย 16 ปี

26/ม.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
นายเมฆพงษ์ พงษ์เกิดลาภ เข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ ได้ลำดับที่ 7

วันที่ 20 มกราคม 2561 นายเมฆพงษ์ พงษ์เกิดลาภ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

24/ม.ค./18 - อยุธยานุสรณ์
ชนะเลิศเรียงร้อยถ้อยความ

ชนะเลิศเรียงร้อยถ้อยความ

21/ม.ค./18 - ราชวินิต-นนทบุรี
เด็กดีเด็กเก่งราชวินิต นนท์

เด็กดีเด็กเก่งราชวินิต นนท์

21/ม.ค./18 - ราชวินิต-นนทบุรี
ดร.จรุญ จารุสาร แสดงความยินดีกับคุณครูกาณช์ฐิยากร

ดร.จรุญ  จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม แสดงความยินดีกับ
นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์และ

22/ธ.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
คุณครูมธุรส ลีราช และนายพิชญะ เนียมแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามขอแสดงความยินดีกับคุณครูมธุรส ลีราช และนายพิชญะ  เนียมแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

22/ธ.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
ครูมธุรส ลีราช ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2559

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดร.จรุญ  จารุสาร ร่วมแสดงความยินดีกับ
              นางสาวมธุรส ลีราช

22/ธ.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางภาษาและวรรณคดีไทย

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางภาษา

13/ธ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม