แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
เด็กดีเด็กเก่งราชวินิต นนท์

เด็กดีเด็กเก่งราชวินิต นนท์

21/ม.ค./18 - ราชวินิต-นนทบุรี
ดร.จรุญ จารุสาร แสดงความยินดีกับคุณครูกาณช์ฐิยากร

ดร.จรุญ  จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม แสดงความยินดีกับ
นางสาวกาณช์ฐิยากร  น้อยจันทร์และ

22/ธ.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
คุณครูมธุรส ลีราช และนายพิชญะ เนียมแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามขอแสดงความยินดีกับคุณครูมธุรส ลีราช และนายพิชญะ  เนียมแสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 

22/ธ.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
ครูมธุรส ลีราช ได้รับรางวัล ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น 2559

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ดร.จรุญ  จารุสาร ร่วมแสดงความยินดีกับ
              นางสาวมธุรส ลีราช

22/ธ.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางภาษาและวรรณคดีไทย

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางภาษา

13/ธ.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลชมเชย การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎภาษาไทย ครั้งที่ ๑๔

ด.ญ.ภิรม จุดประสงค์ นักเรียนขั้น ม.3/2 โรงเรียนปากเกร็ด

12/ธ.ค./17 - ปากเกร็ด
นางสาวกานต์ณิชา สวัสดิเกียรติ นักเรียนชั้น ม.6

นางสาวกานต์ณิชา สวัสดิเกียรติ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่

12/ธ.ค./17 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายจิรพรรดิ์ เจริญผล

วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2560 นายจิรพรรดิ์ เจริญผล นักเรียนชั้น ม.5/2 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นตัวแทนจังหวัดพระนครศรีอย

02/ธ.ค./17 - อยุธยานุสรณ์

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์โดยท่านผู้อำนวยการประพันธ์  สุเนตรวรกุล ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญพัชร  เจริญศิลป์  นักเรี

30/พ.ย./17 - เบญจมราชานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม