แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
ที่ 2 ระดับประเทศ "การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6

นางสาวกณิศา  ราชมนตรี ม.5/8 โรงเรียนปากเกร็ด  

15/ก.พ./18 - ปากเกร็ด
ที่ 11 ระดับประเทศ "การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3"

 เด็กชายทศวรรษ  รู้บุญ ม.3/6 โรงเรียนปากเกร็ด เข้าแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ระดับ ม.1-ม.3

15/ก.พ./18 - ปากเกร็ด
ที่ 2 ระดับประเทศ "การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6"

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด เข้าแข่งขัน แอโรบิก ระดับ ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ

15/ก.พ./18 - ปากเกร็ด
ลำดับที่ 6 ระดับประเทศ "ประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3"

การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ  นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด เข้าประกวด

15/ก.พ./18 - ปากเกร็ด
นางสาวชนากานต์ กรรฉิม ได้รับรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2561 นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนางส

07/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม

นางสาวรุ่งกานต์ จิตขันธี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กแห่งช

05/ก.พ./18 - เบญจมราชานุสรณ์
ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. 1-3

เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา  และนางสาวชลนิตา วัฒนากูล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

03/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม