แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
ลำดับที่ 6 ระดับประเทศ "ประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3"

การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับประเทศ  นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด เข้าประกวด

15/ก.พ./18 - ปากเกร็ด
นางสาวชนากานต์ กรรฉิม ได้รับรางวัลเด็กประพฤติดีมีค่านิยม

วันที่ 5 กุมภาพันธ์  2561 นางแน่งน้อย  เพ็งพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนางส

07/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม

นางสาวรุ่งกานต์ จิตขันธี นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับคัดเลือกเด็กประพฤติดีมีค่านิยม เนื่องในงานวันเด็กแห่งช

05/ก.พ./18 - เบญจมราชานุสรณ์
ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม. 1-3

เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา  และนางสาวชลนิตา วัฒนากูล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

03/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
รองอันดับ 1 มิสทีน ไทยแลนด์ 2017

มายมิ้นท์-จรินรัตน์ ทาสี นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม จ.นนทบุรี วัย 16 ปี

26/ม.ค./18 - นนทบุรีพิทยาคม
นายเมฆพงษ์ พงษ์เกิดลาภ เข้าร่วมประกวดรอบชิงชนะเลิศ ได้ลำดับที่ 7

วันที่ 20 มกราคม 2561 นายเมฆพงษ์ พงษ์เกิดลาภ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

24/ม.ค./18 - อยุธยานุสรณ์
ชนะเลิศเรียงร้อยถ้อยความ

ชนะเลิศเรียงร้อยถ้อยความ

21/ม.ค./18 - ราชวินิต-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม