แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
คนดี คนเก่ง หอวังนนท์

นายธนภัทร  มณีศิลป์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12 และนายนนทยา เมฆหมอก  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โร

01/พ.ค./18 - นวมินทราชินูทิศ-หอวัง-นนทบุรี
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ได้ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในการประกวดและตัดสินผลงาน

23/เม.ย./18 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
นายกฤติธี ธรรมหรรษา เด็กดีเด็กเก่ง สอบ O-NET ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ได้

โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม ขอแสดงความยินดี กับ
นายกฤติธี ธรรมหรรษา นักเรียนชั้น ม.3/1

26/มี.ค./18 - วัดเขมาภิรตาราม
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-3

การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลั

23/มี.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-3

การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 -13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มหาวิทยาลั

23/มี.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลชนะเลิศ ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงประเภทชาย ม. 1-3

การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ประจำปี 2560 เด็กชายกิตติพงศ์ ขนานทอง คว้ารางวัลชนะเลิศ ในรายการข

23/มี.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์

นายพิพากษา   สุทธินา  ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเ

21/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

นางสาวจันทร์ฉาย  โภคมูลผล  ครูโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่

21/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม
ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เด็กหญิงดวงกมล  สีบัวลา และเด็กหญิงชลนิตา  วัฒนากูล ชนะเลิศการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่อ

17/ก.พ./18 - โพธินิมิตวิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม