แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
ชนะเลิศการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม

โรงเรียนปากเกร็ด ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรายการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 

26/พ.ย./18 - ปากเกร็ด
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติพงศ์ ขนานทอง

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติพงศ์ ขนานทอง นักเรียนระดับ

13/พ.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาภัทร เจริญศิลป์ และนางสาวประภัสสร

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช และนางสาวกัญญาภัทร  เจริญศิลป์  ได้รับรางวัล “

03/ต.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ (การประกวดสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม

ทีมงานปั้นกล้าสตูดิโอ หนึ่งในชมรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนปากเกร็ด

02/ต.ค./18 - ปากเกร็ด
รับรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธยอดเยี่ยมระดับประเทศ

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร

28/ก.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
สมาชิกชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล jenesys

วันที่ 16 กันยายน 2561 นางสาววริศรา สุขสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ นางสาวอรณิชา รื่นบุญ นักเรียนชั้นมัธยม

20/ก.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2561

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช นักเรียน

10/ก.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2561

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช นักเรียน

10/ก.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลชมเชยการแข่งขันกลอนสดที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแข่งขันกลอนสดที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อักษราวิชาการ '๕ ทศวรรษอักษรศาสตร์' ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

02/ก.ย./18 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม