แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
รับรางวัลโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธยอดเยี่ยมระดับประเทศ

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำนักเรียนเข้าร

28/ก.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
สมาชิกชมรมภาพยนตร์สั้น โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัล jenesys

วันที่ 16 กันยายน 2561 นางสาววริศรา สุขสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ นางสาวอรณิชา รื่นบุญ นักเรียนชั้นมัธยม

20/ก.ย./18 - อยุธยานุสรณ์
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2561

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช นักเรียน

10/ก.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2561

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช นักเรียน

10/ก.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลชมเชยการแข่งขันกลอนสดที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

การแข่งขันกลอนสดที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อักษราวิชาการ '๕ ทศวรรษอักษรศาสตร์' ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

02/ก.ย./18 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศรายการ IQ180 Challenge ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรม OPEN HOUSE "พูนศาสตร์พิพัฒน์ หกทศวรรษ สาธิตจุฬาฯ" 

24/ส.ค./18 - ปากเกร็ด
รองชนะเลิศอันดับ 3 Thailand 4.0 Green Power Plant

รองชนะเลิศอันดับ 3 
โครงการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกลอัจฉริยะพัฒนาพลังทางเลือก

23/ส.ค./18 - ปากเกร็ด
การแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย ม.ปลาย เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม 2561

นายกิตติพันธ์ รัตนโชติ นักเรียนชั้น ม.6/9 และนางสาวศิริพร เสลานนท์ ชั้น ม.4/1 โรงเรียนปากเกร็ด

22/ส.ค./18 - ปากเกร็ด
รองชนะเลิศฯ การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดเข้าร่วมแข่งหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 

22/ส.ค./18 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม