แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
ที่ 1 ระดับประเทศ (ภาพยนตร์สั้น ม.4-6)

ชนะเลิศภาพยนตร์สั้น ม.4-6 (กลุ่มสาระฯสังคมฯ โรงเรียนปากเกร็ด)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 

29/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาดาบไทยและกีฬากระบี่กระบอง

โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาดาบไทยและกีฬากระบี่กระบอง
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2561

18/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
ขอแสดงความยินดีกับนางจันทนี โตพูล

คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

10/ธ.ค./18 - บดินทรเดชา-สิงห์สิงหเสนี-นนทบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา

 กิจกรรมเยาวชนไทย รวมใจทำความดี แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 

07/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา

 กิจกรรมเยาวชนไทย รวมใจทำความดี แข่งขันตอบปัญหาศีลธรรมในพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 2 

07/ธ.ค./18 - ปากเกร็ด
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกัญญพัชร เจริญศิลป์ และนางสาวประภัสสร

นายประพันธ์  สุเนตรวรกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ขอแ

07/ธ.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
ชนะเลิศการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม

โรงเรียนปากเกร็ด ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรายการแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 

26/พ.ย./18 - ปากเกร็ด
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติพงศ์ ขนานทอง

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติพงศ์ ขนานทอง นักเรียนระดับ

13/พ.ย./18 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาภัทร เจริญศิลป์ และนางสาวประภัสสร

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวประภัสสร  วิทยาขจรเดช และนางสาวกัญญาภัทร  เจริญศิลป์  ได้รับรางวัล “

03/ต.ค./18 - เบญจมราชานุสรณ์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ (การประกวดสปอตโฆษณาส่งเสริมคุณธรรม

ทีมงานปั้นกล้าสตูดิโอ หนึ่งในชมรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนปากเกร็ด

02/ต.ค./18 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม