แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
ชมรมนาฏศิลป์อุดมศีลฯ ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิต สพม.3

นักเรียนชมรมนาฎศิลป์ รร.อุดมศีลวิทยา ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตของ สพม.3 วันที่ 27 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์อยุธยา

10/ต.ค./13 - อุดมศีลวิทยา
เด็กวังน้อยฯ ชนะประกวดหนังสั้น ระดับจังหวัด

โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นการต่อต้านยาเสพติด รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุ

10/ต.ค./13 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
เด็กดี เด็กเก่งโรงเรียนบางไทรวิทยา

นักเรียนโรงเรียนบางไทรวิทยาแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์

10/ต.ค./13 - บางไทรวิทยา
เด็กเทพศิิรินทร์ นนท์ คว้ารางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ในงานวันภาษา

01/ต.ค./13 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เด็กปากเกร็ด คว้ารางวัลการเขียนคำประพันธ์ ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 การเขียนคำประพันธ์ ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556 โดยมีท่าน

01/ต.ค./13 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม