แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
เด็กดี เด็กเก่งโรงเรียนบางไทรวิทยา

นักเรียนโรงเรียนบางไทรวิทยาแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์

10/ต.ค./13 - บางไทรวิทยา
เด็กเทพศิิรินทร์ นนท์ คว้ารางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ในงานวันภาษา

01/ต.ค./13 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
เด็กปากเกร็ด คว้ารางวัลการเขียนคำประพันธ์ ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศลำดับที่ 1 การเขียนคำประพันธ์ ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556 โดยมีท่าน

01/ต.ค./13 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม