แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
AdGang59 ในรายการ Admissions Gang

นางสาว กชกร พนมรักษ์ 
นักเรียนชั้นม.6/4 โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

15/มิ.ย./15 - นนทบุรีพิทยาคม
รองชนะเลิศอันดับ 2ระดับประเทศ

ประชันกลอนสดระดับประเทศ ในงานวันวิสาขบูชา พุทธบารมี เดอะมอลล์ นครราชสีมา ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนปากเกร็ดได้รับรางวัล

02/มิ.ย./15 - ปากเกร็ด
โรงเรียนปากเกร็ด เข้าร่วมโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมกับสโมสรไลออนส์สากลภาครวม 310 ประเทศ

23/ก.พ./15 - ปากเกร็ด
ร.ร.ปากเกร็ด รองชนะเลิศอันดับที่1ระดับชาติ (แอโรบิค)

ทีมแอโรบิคโรงเรียนปากเกร็ด  นำทีมโดย อ.ลลิลลา  ธรรมานุชิต  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระด

23/ก.พ./15 - ปากเกร็ด
พิธีมอบโล่นักเรียนมีผลการเรียนดี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนบางซ้ายวิทยาจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนและมอบโล่แสดงความชื่นชมยินดีให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน 4.00

14/พ.ย./13 - บางซ้ายวิทยา
เด็กเก่งโรงเรียนปากเกร็ดรับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายวัฒพล กางไธสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปากเกร็ด  ได้รับโล่ชนะเลิศ "การเขียนร้อยกรองวันวิสาขบูชา" ป

12/พ.ย./13 - ปากเกร็ด
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแสดง
นายอภินันท์  เพ็ชรักษ์  นายศรันย์  นิมะบุตร

26/ต.ค./13 - มหาราช-ประชานิมิต
นายเสกสรรค์ พิสิฐเพ็ญจันทร์

นายเสกสรรค์ พิสิฐเพ็ญจันทร์ ม.6/1 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" รับการประเมินลักษณะพื้นฐานและกิจกรรมนักเรียนเพื่อรับรา

14/ต.ค./13 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อุดมศีลวิทยา:นายพรเทพ ภาคสุขี

นายพรเทพ ภาคสุขี สอบ แอดมิชชั่นได้คนแรกของโรงเรียนปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย นเรศวร

14/ต.ค./13 - อุดมศีลวิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม