แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
พิธีมอบโล่นักเรียนมีผลการเรียนดี วันที่ 10 พฤศจิกายน 2556

โรงเรียนบางซ้ายวิทยาจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนและมอบโล่แสดงความชื่นชมยินดีให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียน 4.00

14/พ.ย./13 - บางซ้ายวิทยา
เด็กเก่งโรงเรียนปากเกร็ดรับพระราชทานโล่จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายวัฒพล กางไธสง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10 โรงเรียนปากเกร็ด  ได้รับโล่ชนะเลิศ "การเขียนร้อยกรองวันวิสาขบูชา" ป

12/พ.ย./13 - ปากเกร็ด
โครงการยุวชนประกันภัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทการแสดง
นายอภินันท์  เพ็ชรักษ์  นายศรันย์  นิมะบุตร

26/ต.ค./13 - มหาราช-ประชานิมิต
นายเสกสรรค์ พิสิฐเพ็ญจันทร์

นายเสกสรรค์ พิสิฐเพ็ญจันทร์ ม.6/1 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" รับการประเมินลักษณะพื้นฐานและกิจกรรมนักเรียนเพื่อรับรา

14/ต.ค./13 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อุดมศีลวิทยา:นายพรเทพ ภาคสุขี

นายพรเทพ ภาคสุขี สอบ แอดมิชชั่นได้คนแรกของโรงเรียนปัจจุบันเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย นเรศวร

14/ต.ค./13 - อุดมศีลวิทยา
ชมรมนาฏศิลป์อุดมศีลฯ ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิต สพม.3

นักเรียนชมรมนาฎศิลป์ รร.อุดมศีลวิทยา ร่วมแสดงในงานมุทิตาจิตของ สพม.3 วันที่ 27 กันยายน 2556 ณ โรงแรมแกรนด์อยุธยา

10/ต.ค./13 - อุดมศีลวิทยา
เด็กวังน้อยฯ ชนะประกวดหนังสั้น ระดับจังหวัด

โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นการต่อต้านยาเสพติด รับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุ

10/ต.ค./13 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
เด็กดี เด็กเก่งโรงเรียนบางไทรวิทยา

นักเรียนโรงเรียนบางไทรวิทยาแสดงความสามารถด้านนาฏศิลป์

10/ต.ค./13 - บางไทรวิทยา
เด็กเทพศิิรินทร์ นนท์ คว้ารางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ 2556

นักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 การเขียนรายงานเชิงวิชาการ ในงานวันภาษา

01/ต.ค./13 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม