แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
ชนะเลิศ วอลเลย์บอล “ยูโร่เค้ก”

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด
ชนะเลิศ วอลเลย์บอล “ยูโร่เค้ก”
ไทยแลนด์บีช 2015 ประจำปี 2558

23/พ.ย./15 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศ วอลเลย์บอลเฉลิมพระเกียรติ

นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนปากเกร็ด
ชนะเลิศ วอลเลย์บอลเฉลิมพระเกียรติ

23/พ.ย./15 - ปากเกร็ด
“ปากน้ำเกมส์” กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งทื่ 32

ทีมเทเบิลเทนนิสชาย – หญิง โรงเรียนปากเกร็ด

23/พ.ย./15 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันพูดสุนทรพจน์

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์  โครงการ  "จิตอาสาพัฒนาสังคม"  วันที่  31  ตุลาคม  2558  ณ สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์เพื่อประชาชน ว

12/พ.ย./15 - ปากเกร็ด
นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย

เด็กชายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ โรงเรียนปากเกร็ด ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย ประเภทกลอนสุภาพ ระดับประเทศ 

02/ก.ย./15 - ปากเกร็ด
การประชันกลอนสด "แก้วกวีศรีสยาม"

การประชันกลอนสด "แก้วกวีศรีสยาม" ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เสาร์ ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘

01/ก.ย./15 - ปากเกร็ด
นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดได้รับถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง

พิธีมอบถ้วยพระราชทาน พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดบทร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ ๕ รอ

01/ก.ย./15 - ปากเกร็ด
รางวัลชมเชยลำดับ 1 ตอบปัญหากฎหมาย

โรงเรียนปากเกร็ด  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ประจำปี 2558 ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังห

20/ส.ค./15 - ปากเกร็ด
แข่งขันตอบปัญหาวันรพี

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
นายอดุล  ไกรกลางดอน ชั้นม.6/1

08/ส.ค./15 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม