แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
รัตนาธิเบศร์ มอบเกียรติบัตร และรางวัลเหรียญทอง

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดยนายสุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ ได้มอบเกียรติบัตร และมอบรางวัลเหรียญทอง ให้กั

03/ก.พ./17 - รัตนาธิเบศร์
นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ได้ที่ 1 ระดับประเทศ "

ด.ช นภัสกร เรืองทิม ม.3/7 โรงเรียนปากเกร็ด

01/ก.พ./17 - ปากเกร็ด
โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ เยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ

ผอ.สุเพชร ยอดตา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์  และนางอรพร เพ็งศิริ ท่านรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริการทั่วไป  ได

17/ม.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
คนเก่งของโพธินิมิตวิทยาคม

นายธนพงษ์ หวังตรงจิตร นักเรียนโพธินิมิตวิทยาคม ได้รับคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้

11/ม.ค./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน หัวข้อ

นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์ด้านพลังงาน หัวข้อ นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559 

23/พ.ย./16 - ปากเกร็ด
โครงงานแช่เท้าด้วยเกลือสมุนไพร

โครงงานแช่เท้าด้วยเกลือสมุนไพร โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนปากเกร็ด  

18/พ.ย./16 - ปากเกร็ด
โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค

โรงเรียนบางปะอินได้ร่วม โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค แข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ผลการแข่งขันไ

10/ต.ค./16 - บางปะอิน
นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ โครงการต้นกล้าพลังงาน
กระทรวงพลังงาน  เขตการประกวดระดับภาคกลาง  

30/ส.ค./16 - ปากเกร็ด
นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ดรับประทานรางวัล จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย จัดการประกวดงานเขียนประเภทกลอน

13/ส.ค./16 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม