แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
เด็กดี เด็กเก่ง เด็กวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี   ได้รับทุนสนับสนุนระยะยาวถึงปริญญาเอก

18/ก.ค./17 - นวมินทราชินูทิศ-หอวัง-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศวัสมน ใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางธราภรณ์  พรหมคช ผอ.ร.ร.ศรีบุณยานนท์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศวัสมน ใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับคั

18/ก.ค./17 - ศรีบุณยานนท์

นายพงศกร แย้มนิยม ม.6/1  นางสาวพิมพ์สุภัค ธีร์วราภัทร์ ม.6/1  นายกิตติวินท์ คงชาติ ม.4/1 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเบญจมร

15/ก.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
นักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

นายรัตนชัย  พรรณสาร นักเรียนชั้น ม.5/1 นักกลอนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศบท

14/ก.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
รางวัลลำดับที่ 3 ตอบปัญหาด้านการประมงและการแพทย์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปัญหาด้านการประมงและการแพทย์ ในงานวันประมงน้อมเกล้า

12/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ชนะเลิศการแข่งขันรายการ PIM Young Food

   เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ PIM Young Food Stylist 2017ในหัวข้อ Fundeticious    จัดโดยสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เม

11/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ชนะเลิศ ตอบปัญหาศีลธรรมและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

ชนะเลิศ ตอบปัญหาศีลธรรมและสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ

10/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
ข่าวจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี

ข่าวจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี

02/ก.ค./17 - สตรีนนทบุรี
รับรางวัลรองชนะเลิศการประชันกลอนสด จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ

นางสาวสุลิตา ปราบปัจจา นายกิตติพันธ์ บุบผานนท์ และนางสาวจิราวรรณ ชัยสมิต

26/มิ.ย./17 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม