แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
นักเรียนและคณะครูแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

        ผู้อำนวยการรังสิมันต์  ยาละ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ

27/ก.ค./17 - ไทรน้อย
ความภาคภูมิใจ

ความภาคภูมิใจ

21/ก.ค./17 - ราชวินิต-นนทบุรี
รางวัลเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Award ) ณ ประเทศอินโดนีเซีย

นายศุภณัฐ ยินดีพจน์  รางวัลเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Award ) ณ ประเทศอินโดนีเซีย เอกอัครราชฑูตจีน ประจำอินโดนีเซียแล

20/ก.ค./17 - รัตนาธิเบศร์
ลูกบดินทร์นนท์คนเก่ง

นายเตชินท์  เลิศกิจคุณานนท์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ปีการศึกษา 2559

19/ก.ค./17 - บดินทรเดชา-สิงห์สิงหเสนี-นนทบุรี
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอล โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ จำนวน 2 คน ที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่

19/ก.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
แข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสมาคมครูภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยและเจแปนฟาวน์เดชั่นกรุงเทพฯจัด

18/ก.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เด็กดี เด็กเก่ง เด็กวิทยาศาสตร์

นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  หอวัง  นนทบุรี   ได้รับทุนสนับสนุนระยะยาวถึงปริญญาเอก

18/ก.ค./17 - นวมินทราชินูทิศ-หอวัง-นนทบุรี
ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศวัสมน ใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางธราภรณ์  พรหมคช ผอ.ร.ร.ศรีบุณยานนท์ ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวศวัสมน ใจดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับคั

18/ก.ค./17 - ศรีบุณยานนท์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม