แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว วิชิดา น่วมสอน ม.6/6

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาว วิชิดา น่วมสอน ม.6/6

20/ส.ค./17 - บางบัวทอง
เด็กชายจักราวุธ วงษ์สง่า

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามขอแสดงความยินดี กับเด็กชายจักราวุธ  วงษ์สง่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/2

19/ส.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
เด็กหญิงฟ้าใส จากนอก

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงฟ้าใส  จากนอก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

19/ส.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
เด็กหญิงฟ้าใส จากนอก นักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชาติไทย

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามขอแสดงความยินดี กับ  เด็กหญิงฟ้าใส  จากนอก ที่ได้รับคัดเลือก ให้เป็นนักกีฬาเทควันโดเยาวชนทีมชา

19/ส.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
เด็กชายจักราวุธ วงษ์สง่า

โรงเรียนวัดเขมาภิรตารามขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจักราวุธ  วงษ์สง่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2

19/ส.ค./17 - วัดเขมาภิรตาราม
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ นายพิพัฒน์พล มั่นเขตวิทย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรง

08/ส.ค./17 - อยุธยาวิทยาลัย
รางวัลชมเชยลำดับที่ 2 ประกวดออกแบบสื่อความรู้ โปสเตอร์

นางสาวสวรินทร์ ลิ้มอำไพ นักเรียนโรงเรียนปากเกร็ด ชั้น ม.6/5
ได้รางวัลชมเชย รับเงินทุนการศึกษา 500 บาท

07/ส.ค./17 - ปากเกร็ด
แข่งว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา

1 ทอง / 1 เงิน / 3 ทองแดง
แข่งว่ายน้ำ
กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา  

07/ส.ค./17 - ปากเกร็ด
รองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนครั้งที่ 10 (

นายยูซุบ  อยู่ศิริ  ม.6/7 โรงเรียนปากเกร็ดได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 (เหรียญเงิน)

07/ส.ค./17 - ปากเกร็ด
ชนะเลิศการแข่งขันสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับชาติ (รอบคัดเลือก)

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนปากเกร็ด

07/ส.ค./17 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม