แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การอ่านออกเสียงระดับประเทศ

วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 นายรัชพล ตรีคงคา นำนายบดินทร์ แพงชัยภูมิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 โรงเรียนอยุธยานุ

14/ธ.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
เยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 คุณครูชญาน์นัทช์   มั่นคง นำนักเรียนโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ที่ผ่านการคัดเลือกเยาวชน

25/ก.ย./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นางสาวสาริษา อักษรศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563 ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็น องค์ประธานการประกวดเยาวชนต้นแ

23/ก.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนศรีบุณยานนท์

ว่าที่ ร.อ.ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์      ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน พสวท.

21/ม.ค./20 - ศรีบุณยานนท์
ขอแสดงความยินดีกับนายชาติเชื้อ สุธนาพันธ์ และนายภาราดา แววเส็ง

         นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์ขอแสดงความยินดีกับนายชาติเชื้อ สุธ

05/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนศรีบุณยานนท์

เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นทีสรรพวุฒิ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนศรีบุณยานนท์ เข้าร่วมการแข่งขัน GH Bank เทควันโ

22/ต.ค./19 - ศรีบุณยานนท์
นักเรียนโรงเรียนรัตนาธิเบศร์เข้ารับรางวัลโครงการประกวดคลิปวีดีโอ

  วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2562  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกว

27/ก.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
ขอแสดงความยินดี กับ พี่โอปอล์ นางสาวภัทรกัลญ์ จิตติพลังศรี

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภัทรกัลญ์  จิตติพลังศรี นักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษวิทยาศา

24/ก.ย./19 - เบญจมราชานุสรณ์
รับรางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานภาษาจีน/การร้องเพลง​จีน

กิจกรรมส่งเสริมภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนสู่สากลครั้งที่ 6  ชิงถ้วย สพฐ.ประจำปี 2562 (ระดับศูนย์เครือข่ายฯ) 

04/ก.ย./19 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม