แนะนำเด็กดี-เด็กเก่ง-ครูดี-ครูเก่ง-สพม-3
รับรางวัลเหรียญทอง การเล่านิทานภาษาจีน/การร้องเพลง​จีน

กิจกรรมส่งเสริมภาษาและศิลปวัฒนธรรมจีนสู่สากลครั้งที่ 6  ชิงถ้วย สพฐ.ประจำปี 2562 (ระดับศูนย์เครือข่ายฯ) 

04/ก.ย./19 - ปากเกร็ด
นางสาวดวงพร วงศ์จันทร์เจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันพูดสุนทรพจน์ ในการแข่งขันทักษะวิชาการด้านภาษาราชมงคลรัตนโกสิน

29/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริศนา กล้าหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริศนา  กล้าหาญ   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขัน

29/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอมิตตา ปั้นเหน่งเพ็ชร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอมิตตา  ปั้นเหน่งเพ็ชร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
เด็กชายภูริภัทร อุณหวีรยะ ได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่่ยม

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูริภัทร  อุณหวีรยะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7  ได้รับรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยม ในกา

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
เด็กชายมารุต พัดไทสงฆ์ ได้รับรางวัลดาวซัลโวทำประตูสูงสุด 7 ประตู

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายมารุต  พัดไทสงฆ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7  ได้รับรางวัลดาวซัลโวทำประตูสูงสุด 7 ประตู

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
รางวัลผู้พูดดีเด่น อันดับ 3 ประเภทห้องเรียนทั่วไป (Third Best Speaker

ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติวินท์  คงชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ ได้รับรางวัลผ

28/ส.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
ประชันกลอนสดระดับมัธยมศึกษา

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒  โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักเรียนเข้าประชันกลอนสดระดับมัธยมศึกษา 

21/มิ.ย./19 - ปากเกร็ด
“โครงการรักษ์ภาษาไทย”

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562  โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาไทย “โครงการรักษ์ภาษาไทย” 

21/มิ.ย./19 - ปากเกร็ด
สอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รายวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐

โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ขอแสดงความยินดีและชื่นชมนางสาวนภาลัย ปัทมโยธิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖/๑ ที่สอบ O-NET รายวิ

01/เม.ย./19 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม