แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางผาสุข สุตเตมีย์ รอง ผอ.ร.ร.อุทัย

นางผาสุข สุตเตมีย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย

20/มิ.ย./17 - อุทัย
นางนงลักษณ์ อริยะดิบ รอง ผอ.ร.ร.นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

นางนงลักษณ์ อริยะดิบ  
รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
 

08/พ.ค./17 - บางบัวทอง
นางสุภา ผ่องยุบล รอง ผอ.ร.ร.เสนา "เสนาประสิทธิ์"

นางสุภา  ผ่องยุบล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

10/มิ.ย./16 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นายพรชัย สมพงษ์ รอง ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

นายพรชัย  สมพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

10/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
น.ส.อรุณีย์ จันทร์เสวก รอง ผอ.ร.ร.ปากกรานพิทยา

นางสาวอรุณีย์  จันทร์เสวก  รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากกรานพิทยา

21/ม.ค./16 - ปากกรานพิทยา
นายบุญเชิด คล้ายเพชร รอง ผอ.รร.เสนา "เสนาประสิทธิ์"

นายบุญเชิด  คล้ายเพชร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"
รางวัล :

10/ต.ค./13 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม