แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสายไหม ดาบทอง รอง ผอ.ร.ร.ปากเกร็ด

 
นางสายไหม ดาบทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการโรงเรียนปากเกร็ด

21/ต.ค./20 - ปากเกร็ด
นายธานัท เดชะศาศวัต รอง ผอ.ร.ร.บางบัวทอง

นายธานัท เดชะศาศวัต
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

22/เม.ย./20 - บางบัวทอง
น.ส.จันทร์เพ็ญ บุญกล้า รอง ผอ.ร.ร.รัตนาธิเบศร์

นางสาวจันทร์เพ็ญ บุญกล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
 

25/ธ.ค./19 - รัตนาธิเบศร์
ดร.ขวัญสุดา วงษ์แหยม รอง ผอ.ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

รองผู้อำนวยการ ดร.ขวัญสุดา วงษ์แหยม  รอง ผอ.โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

05/ธ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
นายธนากร เรียงสุวรรณ์ รอง ผอ.ร.ร.บางบัวทอง นนทบุรี

นายธนากร เรียงสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนบางบัวทอง

29/พ.ย./19 - บางบัวทอง
นายภิรมย์ ชุ่มชาติ รอง ผอ.ร.ร.ปากเกร็ด

นายภิรมย์ ชุ่มชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ ฯ โรงเรียนปากเกร็ด

15/พ.ย./19 - ปากเกร็ด
น.ส.ดาราณีย์ โกพลรัตน์ รอง ผอ.ร.ร.ปากเกร็ด

นางสาวดาราณีย์ โกพลรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการโรงเรียนปากเกร็ด

15/พ.ย./19 - ปากเกร็ด
น.ส.อารีย์ เอี่ยมงาม รอง ผอ.ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

นางสาวอารีย์   เอี่ยมงาม  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

14/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม