แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายภิรมย์ ชุ่มชาติ รอง ผอ.โรงเรียนปากเกร็ด

นายภิรมย์ ชุ่มชาติ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ ฯ โรงเรียนปากเกร็ด

15/พ.ย./19 - ปากเกร็ด
นางสาวดาราณีย์ โกพลรัตน์ รองผอ.ร.ร.ปากเกร็ด

นางสาวดาราณีย์ โกพลรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการโรงเรียนปากเกร็ด

15/พ.ย./19 - ปากเกร็ด
นายผไท อุทุมสกุลรัตน์

นายผไท อุทุมสกุลรัตน์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

15/พ.ย./19 - บดินทรเดชา-สิงห์สิงหเสนี-นนทบุรี
นายอนันต์ มีพจนา รอง ผอ.ร.ร.อยว.

นายอนันต์  มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 

14/พ.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
รอง ผอ.ร.ร. รก. ผอ. ร.ร. อยุธยาวิทยาลัย

นายสมศักดิ์  งามสมเกล้า 
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย

14/พ.ย./19 - อยุธยาวิทยาลัย
นางวทันยา ยางกลาง รอง ผอ.ร.ร.รัตนาธิเบศร์

นางวทันยา ยางกลาง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

05/มิ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์
นายนพดล อดทน อดีตปฏิบัติหน้าที่รอง ผอ.รร.บางบัวทอง

นายนพดล อดทน
อดีตครูชำนาญการ
รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงานทั่วไป
2560-2562

08/ก.พ./19 - บางบัวทอง
นายโชติ ฟักเขียว รอง ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายบุณยฑัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

นายบุณยฑัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม