แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายโชติ ฟักเขียว รอง ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นายโชติ ฟักเขียว รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารทั่วไป

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายบุณยฑัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

นายบุณยฑัต บุญล้อม รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารกิจการนักเรียน

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ

นางศิริลักษณ์ จันทรกานตานนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารวิชาการ

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นายศิริชัย พ่วงหลาย รอง ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

นายศิริชัย พ่วงหลาย รองผู้อำนวยการกลุ่มการบริหารงบประมาณ แผนงาน และงานบุคคล

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นางอารมย์ ระเบียบดี รอง ผอ.ร.ร.สตรีนนทบุรี

นางอารมย์  ระเบียบดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี

04/ธ.ค./17 - สตรีนนทบุรี
นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รอง ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

นายสมบูรณ์ สิบตรีพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

04/ธ.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
นายวิชัย นาคสิงห์ รอง ผอ.ร.ร.ปากเกร็ด

นายวิชัย  นาคสิงห์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนปากเกร็ด

09/ก.ย./17 - ปากเกร็ด
นายภารดร สังขรัตน์ รอง ผอ.ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์

นายภราดร สังขรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

24/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
นายดำรง ศรพรม รอง ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นายดำรง  ศรพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

17/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
นางรำไพ พงษากิจ รอง ผอ.ร.ร.ไทรน้อย

นางรำไพ  พงษากิจ รอง ผอ.ร.ร.ไทรน้อย

24/ก.ค./17 - ไทรน้อย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม