แนะนำรองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางอารมย์ ระเบียบดี รอง ผอ.ร.ร.สตรีนนทบุรี

นางอารมย์  ระเบียบดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี

04/ธ.ค./17 - สตรีนนทบุรี
นายสมบูรณ์ สิบตรีพล รอง ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

นายสมบูรณ์ สิบตรีพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง

04/ธ.ค./17 - เทพศิรินทร์-นนทบุรี
นายวิชัย นาคสิงห์ รอง ผอ.ร.ร.ปากเกร็ด

นายวิชัย  นาคสิงห์
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนปากเกร็ด

09/ก.ย./17 - ปากเกร็ด
นายภารดร สังขรัตน์ รอง ผอ.ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์

นายภราดร สังขรัตน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

24/ส.ค./17 - เบญจมราชานุสรณ์
นายดำรง ศรพรม รอง ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นายดำรง  ศรพรม รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

17/ส.ค./17 - เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
นางรำไพ พงษากิจ รอง ผอ.ร.ร.ไทรน้อย

นางรำไพ  พงษากิจ รอง ผอ.ร.ร.ไทรน้อย

24/ก.ค./17 - ไทรน้อย
นายภราดร สังขรัตน์ รอง ผอ.รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ จ.อยุธยา

นายภราดร  สังขรัตน์ รอง ผอ.รร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อ.วังน้อย จ.อยุธยา

20/ก.ค./17 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
นางอรพร เพ็งศิริ รอง ผอ.ร.ร.รัตนาธิเบศร์

นางอรพร เพ็งศิริ   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบริการทั่วไป

18/ก.ค./17 - รัตนาธิเบศร์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม