แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
นายอภิรักษ์ กงทอง ผอ.ร.ร.ท่าช้างวิทยาคม

นายอภิรักษ์ กงทอง ผอ.ร.ร.ท่าช้างวิทยาคม

23/พ.ย./16 - ท่าช้างวิทยาคม
น.ส.กชกร ยิ้มแฉล้ม ผอ.ร.ร.บางปะอิน

น.ส.กชกร  ยิ้มแฉล้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน

17/พ.ย./16 - บางปะอิน
นางธนภร เกิดนาวี ผอ.ร.ร.บางบาล

นางธนภร  เกิดนาวี

26/พ.ค./16 - บางบาล
น.ส.สุภาวดี น้ำหอมจันทร์ ผอ.ร.ร.ปากกรานพิทยา

นางสาวสุภาวดี  น้ำหอมจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนปากกรานพิทยา

26/ส.ค./15 - ปากกรานพิทยา
นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผอ.ร.ร.บางปะหัน

นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน

16/ต.ค./13 - บางปะหัน
ผอ.ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์ ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

 ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จ.พระนครศรีอยุธยา

10/ต.ค./13 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
น.ส.อิงฟ้า ประยูรสุข ผอ.ร.ร.ท่าหลวงวิทยานุกูล น.ส.อิงฟ้า ประยูรสุข ผอ.ร.ร.ท่าหลวงวิทยานุกูล

นางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผอ.ร.ร.ท่าหลวงวิทยานุกูล

10/ต.ค./13 - ท่าหลวงวิทยานุกูล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม