แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม

นางแน่งน้อย เพ็งพันธ์
ผอ.โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

07/ก.พ./17 - โพธินิมิตวิทยาคม
ดร.กรชนก สุตะพาหะ ผอ.ร.ร.ราษฎร์นิยม

ดร.กรชนก  สุตะพาหะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์นิยม

05/ม.ค./17 - ราษฎร์นิยม
นายอภิรักษ์ กงทอง ผอ.ร.ร.ท่าช้างวิทยาคม

นายอภิรักษ์ กงทอง ผอ.ร.ร.ท่าช้างวิทยาคม

23/พ.ย./16 - ท่าช้างวิทยาคม
น.ส.กชกร ยิ้มแฉล้ม ผอ.ร.ร.บางปะอิน

น.ส.กชกร  ยิ้มแฉล้ม  ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน

17/พ.ย./16 - บางปะอิน
นางธนภร เกิดนาวี ผอ.ร.ร.บางบาล

นางธนภร  เกิดนาวี

26/พ.ค./16 - บางบาล

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม