แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผอ.ร.ร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
 
 

05/มิ.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
ดร.จรุญ จารุสาร ผอ.ร.ร.วัดเขมาภิรตาราม

นางจรุญ จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

04/ธ.ค./17 - สตรีนนทบุรี
นายเธียรชัย แสงชาตรี ผอ.ร.ร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี

นายเธียรชัย แสงชาตรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี

28/พ.ย./17 - บางบัวทอง
นายปิติ ยางกลาง ผอ.ร.ร.รัตนาธิเบศร์

นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนาธิเบศร์

03/พ.ย./17 - รัตนาธิเบศร์
น.ส.รพีพรรณ กีตา ผอ.ร.ร.สาคลีวิทยา

แนะนำผู้บริหารโรงเรียนสาคลีวิทยา

07/ก.ค./17 - สาคลีวิทยา
นายวัชรินทร์ อันทชัย ผอ.ร.ร.บางไทรวิทยา

นายวัชรินทร์  อันทชัย
ผอ.ร.ร.บางไทรวิทยา

07/ก.ค./17 - บางไทรวิทยา
ดร.ชาคริส ภู่งาม ผอ.ร.ร.ราชวินิต นนทบุรี

นายชาคริส ภู่งาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี

08/พ.ค./17 - ราชวินิต-นนทบุรี
ว่าที่ รอ.ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ ผอ.ร.ร.ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี

ว่าที่ รอ. ณัฐธนพงษ์    ทองพลับ  ผอ.รร.ศรีบุณยานนท์  นนทบุรี

01/ธ.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม