แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
นายประจวบ เงินเหรียญ ผอ.ร.ร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" นายประจวบ เงินเหรียญ ผอ.ร.ร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

นายประจวบ เงินเหรียญ ผอ.ร.ร.ภาษี "สุนทรวิทยานุกูล"

12/พ.ย./19 - ภาชี-สุนทรวิทยานุกูล
นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ / ผอ.ร.ร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล" นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ ผอ.ร.ร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล"

นายเฉลิมพล พุ่มวันเพ็ญ / ผอ.ร.ร.ท่าเรือ "นิตยานุกูล"

12/พ.ย./19 - ท่าเรือ-นิตยานุกูล
นายวิชัย นาคสิงห์ ผอ.ร.ร.อุดมศีลวิทยา

นายวิชัย  นาคสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา

20/มี.ค./19 - อุดมศีลวิทยา
ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ ผอ.ร.ร.สตรีนนทบุรี

ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี

22/ก.พ./19 - บางบัวทอง
นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ ผอ.ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

15/ม.ค./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นางปริศนา สุขสุศาสน์ ผอ.ร.ร.เสนา "เสนาประสิทธิ์"

นางปริศนา  สุขสุศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนนาประสิทธิ์"

19/พ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผอ.ร.ร.อุทัย

  นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย 

03/ก.ค./18 - อุทัย
นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผอ.ร.ร.นครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"
 
 

05/มิ.ย./18 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผอ.ร.ร.วังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผอ.ร.ร.วังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

06/พ.ค./18 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม