แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
นายสมชาย คำรักษ์ ผอ.ร.ร.มหาราช "ประชานิมิต"

นายสมชาย คำรักษ์ ผอ.ร.ร.มหาราช "ประชานิมิต"

12/พ.ย./19 - มหาราช-ประชานิมิต
นางวาสนา มะณีเรือง ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) นางวาสนา มะณีเรือง ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

นางวาสนา มะณีเรือง ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

12/พ.ย./19 - วัดโพธิ์ผักไห่-เวชพันธุ์อนุสรณ์
ว่าที่ ร.ต.สุวพันธ์ ผลวงศ์ ผอ.ร.ร.ลาดงาประชาบำรุง ว่าที่ ร.ต.สุวพันธ์ ผลวงศ์ ผอ.ร.ร.ลาดงาประชาบำรุง

ว่าที่ ร.ต.สุวพันธ์ ผลวงศ์ ผอ.ร.ร.ลาดงาประชาบำรุง

12/พ.ย./19 - ลาดงาประชาบำรุง
นายประจวบ เงินเหรียญ ผอ.ร.ร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" นายประจวบ เงินเหรียญ ผอ.ร.ร.ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล"

นายประจวบ เงินเหรียญ ผอ.ร.ร.ภาษี "สุนทรวิทยานุกูล"

12/พ.ย./19 - ภาชี-สุนทรวิทยานุกูล
นายวิชัย นาคสิงห์ ผอ.ร.ร.อุดมศีลวิทยา

นายวิชัย  นาคสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุดมศีลวิทยา

20/มี.ค./19 - อุดมศีลวิทยา
ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ ผอ.ร.ร.สตรีนนทบุรี

ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนนทบุรี

22/ก.พ./19 - บางบัวทอง
นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ ผอ.ร.ร.วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

นายวรรณสูตร พันธุมะเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

15/ม.ค./19 - วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์
ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผอ.ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

28/พ.ย./18 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
นางปริศนา สุขสุศาสน์ ผอ.ร.ร.เสนา "เสนาประสิทธิ์"

นางปริศนา  สุขสุศาสน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนา "เสนนาประสิทธิ์"

19/พ.ย./18 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผอ.ร.ร.อุทัย

  นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย 

03/ก.ค./18 - อุทัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม