แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผอ.ร.ร.บางบัวทอง นนทบุรี

ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี

29/พ.ย./19 - บางบัวทอง
นายรังสิมันต์ ยาละ ผอ.ร.ร.ไทรน้อย

นายรังสิมันต์ ยาละ ผอ.ร.ร.ไทรน้อย

19/พ.ย./19 - ไทรน้อย
นางกรชนก สุตะพาหะ ผอ.ร.ร.ราษฎร์นิยม

นางกรชนก  สุตะพาหะ ผอ.ร.ร.ราษฎร์นิยม

19/พ.ย./19 - ราษฎร์นิยม
นายสุทัศน์ มีปราชญ์สม ผอ.ร.ร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

นายสุทัศน์ มีปราชญ์สม
ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
 

18/พ.ย./19 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
นายประจวบโชค สร้อยสม ผอ.ร.ร.บางประอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"

นายประจวบโชค สร้อยสม ผอ.ร.ร.บางประอิน"ราชานุเคราะห์ ๑"

18/พ.ย./19 - บางปะอิน-ราชานุเคราะห์-๑
นายนาวี ทรัพย์ห่วง ผอ.ร.ร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

นายนาวี ทรัพย์ห่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

15/พ.ย./19 - บดินทรเดชา-สิงห์สิงหเสนี-นนทบุรี
ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผอ.ร.ร.โพธินิมิตวิทยาคม

ดร.แน่งน้อย  เพ็งพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

14/พ.ย./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผอ.ร.ร.อยุธยานุสรณ์

สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

14/พ.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผอ.ร.ร.ปากเกร็ด

ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด

14/พ.ย./19 - ปากเกร็ด

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม