แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
นายนาวี ทรัพย์ห่วง

นายนาวี ทรัพย์ห่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี

15/พ.ย./19 - บดินทรเดชา-สิงห์สิงหเสนี-นนทบุรี
ผอ. ร.ร.

ดร.แน่งน้อย  เพ็งพันธ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม

14/พ.ย./19 - โพธินิมิตวิทยาคม
สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผอ.ร.ร.อยุธยานุสรณ์

สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร
ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

14/พ.ย./19 - อยุธยานุสรณ์
ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผอ.ร.ร.ปากเกร็ด

ดร.วิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด

14/พ.ย./19 - ปากเกร็ด
นายสุทัศน์ มีปราชญ์สม ผอ.ร.ร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา นายสุทัศน์ มีปราชญ์สม ผอ.ร.ร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

นายสุทัศน์ มีปราชญ์สม ผอ.ร.ร.ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา

12/พ.ย./19 - ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา
นายผจญ โพธิราช นายผจญ โพธิราช ผอ.ร.ร.บางซ้ายวิทยา

นายผจญ โพธิราช ผอ.ร.ร.บางซ้ายวิทยา

12/พ.ย./19 - บางซ้ายวิทยา
นายสมชาย คำรักษ์ ผอ.ร.ร.มหาราช "ประชานิมิต"

นายสมชาย คำรักษ์ ผอ.ร.ร.มหาราช "ประชานิมิต"

12/พ.ย./19 - มหาราช-ประชานิมิต
นางวาสนา มะณีเรือง ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์) นางวาสนา มะณีเรือง ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

นางวาสนา มะณีเรือง ผอ.ร.ร.วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธุ์อนุสรณ์)

12/พ.ย./19 - วัดโพธิ์ผักไห่-เวชพันธุ์อนุสรณ์
นายถาวร ทิพย์โสต ผอ.ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี นายถาวร ทิพย์โสต ผอ.ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี

นายถาวร ทิพย์โสต ผอ.ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี

12/พ.ย./19 - ลาดชะโดสามัคคี
ว่าที่ ร.ต.สุวพันธ์ ผลวงศ์ ผอ.ร.ร.ลาดงาประชาบำรุง ว่าที่ ร.ต.สุวพันธ์ ผลวงศ์ ผอ.ร.ร.ลาดงาประชาบำรุง

ว่าที่ ร.ต.สุวพันธ์ ผลวงศ์ ผอ.ร.ร.ลาดงาประชาบำรุง

12/พ.ย./19 - ลาดงาประชาบำรุง

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม