แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียน

29/พ.ค./20 - อุทัย
นายถาวร ทิพย์โสต ผอ.ร.ร.วังน้อย "พนมยงค์วิทยา"

นายถาวร ทิพย์โสต ผอ.ร.ร.วังน้อย "พนมยงค์วิทยา"

14/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นางธราภรณ์ พรหมคช ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นางธราภรณ์ พรหมคช ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

14/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายบุญเลิศ คำกล่อม ผอ.ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม

นายบุญเลิศ คำกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 

24/ธ.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม
นายณพงศ์ เลื่อมใส ผอ.ร.ร.ลาดชะโดสามัคคี

นายณพงศ์  เลื่อมใส   ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

24/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นางนันทนา ชมชื่น ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

นางนันทนา  ชมชื่น ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

19/ธ.ค./19 - เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี
นายชลัท ทิพย์ลมัย ผอ.ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

นายชลัท  ทิพย์ลมัย  ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

17/ธ.ค./19 - เบญจมราชานุสรณ์
นายสุชีพ บุญวงษ์ ผอ.ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

นายสุชีพ บุญวงษ์  ผอ.ร.ร.อยุธยาวิทยาลัย

05/ธ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม