แนะนำผู้บริหารสถานศึกษา
ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผอ.ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์

ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์

05/ม.ค./21 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผอ.ร.ร.บางปะหัน

นายสมนึก จุ้ยดอนกลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน 
 
 

10/พ.ย./20 - บางปะหัน
ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผอ.ร.ร.บางบัวทอง

ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

28/ต.ค./20 - บางบัวทอง
ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์ ผอ.ร.ร.ท่าช้างวิทยาคม

ดร.บัญชา ปลื้มอารมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม

28/ต.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผู้อำนวยการโรงเรียน นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค ผอ.ร.ร.อุทัย

นายภาณุวัฒน์ เขียวนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุทัย

29/พ.ค./20 - อุทัย
นายถาวร ทิพย์โสต ผอ.ร.ร.วังน้อย "พนมยงค์วิทยา"

นายถาวร ทิพย์โสต ผอ.ร.ร.วังน้อย "พนมยงค์วิทยา"

14/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นางธราภรณ์ พรหมคช ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

นางธราภรณ์ พรหมคช ผอ.ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

14/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นายบุญเลิศ คำกล่อม ผอ.ร.ร.นนทบุรีพิทยาคม

นายบุญเลิศ คำกล่อม ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 

24/ธ.ค./19 - นนทบุรีพิทยาคม

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม