ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมสภานักเรี

01/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยม รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม

01/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม