ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ห้องสมุดกับการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในยุคดิจิทัล" 

09/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันจักรี ประจำปี 2561

วันที่ 6 เมษายน 2561  เวลา 08.50 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี  :  ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อำนวยการส

09/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันจักรี ประจำปี 2561

วันที่ 6 เมษายน 2561 เวลา 08.50 น.

06/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

03/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด และสถาบันนานมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพื่อการพัฒนาข้าราชการครู ที่ผ่านการรับ

03/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้า 31

เช้าวันนี้เวลา 07.30 น.(31 มีนาคม 2561) ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอ

31/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด้วย สพฐ.จัดทำเอกสาร

ด้วย สพฐ.จัดทำเอกสาร แนวทางการดำเนินงาน

การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30/มี.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม