ข่าวประชาสัมพันธ์
สพม.3 รับการตรวจเพื่อคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวย

10/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ออกมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

วันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ก

07/เม.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

          ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการเทียบวุฒ

27/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รู้เท่าทันการโกง ตอน ผลประโยชน์ทับซ้อน

แหล่งเรียนรู้และสื่อเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต

27/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เลื่อนการรับยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน

สพม.๓ เลื่อนการรับยื่นความจำนงให้จัดหาที่เรียน 
 

25/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 รับมือไวรัสโควิด-19 จัดจุดคัดกรองและวัดอุณหภูมิ

23 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

23/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม