ข่าวประชาสัมพันธ์
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 31/2561

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 07.30 น.

15/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

14/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์)

การประเมินผู้บริหารสถานศึกษา (โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์)

14/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

14/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

14/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน 87 รูป เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา

14/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันแม่แห่งชาติประจำปี 2561

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น.

10/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
p

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม