ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การอบรม พัฒนา การทำผลงานทางวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (

            ด้วย สำนักพัฒนาวิชาการ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร การจัดทำผลงานทางวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (คศ.3) และระดั

04/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน "เฟื่องฟ้าเกมส์ ครั้งที่ 38"

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น.ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วม

03/ธ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 46/2561

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 07.30 น.

28/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น.

27/พ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา โดยผอ.นพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม