ข่าวประชาสัมพันธ์
งานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพม.3

ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางสาว

15/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

โดยนักเรียนที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสมัครสอบได้ในระหว่างวันจันทร์ที่18 พฤศจิกายน – วันพุธที่ 18 ธันวาคม 256

14/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีหล่อองค์หลวงพ่อโตจำลองและพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อโต

วัดพนัญเชิงวรวิหารจัดพิธีทำบุญอุทิศพระนางสร้อยดอกหมาก พิธีหล่อองค์หลวงพ่อโตจำลองและพุทธาภิเษกวัตถุมงคลหลวงพ่อโต (รุ่น

13/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กฐินวัดเพลง ประจำปี 2562

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำนวย

13/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 (

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ผู้อำนวย

13/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม