ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 25 เมษายน 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวน้ำ

25/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 15/2561

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 07.30 น.

25/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560

ด้วย สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวโน้มและทิศทางการศึกษาภายใต้พร

23/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)"

การอบรม "โครงการให้ความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy)" ประจำปี ๒๕๖๑ 
รายละเอียดดังแนบ

20/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่ (ว๒๑)" ณ ห้องสื่

20/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

17/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม