ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยม รร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยม

01/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางปัฐน์ธิ

26/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารฯ

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รับการประเมินข

26/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รองเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานในพิธีปิดการพัฒนาว่าที่ ผอ.สถานศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพ

25/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ – สายอาชีพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ – สายอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2

25/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม