ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น.

06/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอแจ้งการย้ายสถานที่การจัดอบรมหลักสูตรอบรมคูปองครู

         ตามที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม หน่วยจัดอบรมหลักสูตรคูปองครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรการพัฒนาสมร

02/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้าข่าวโรงเรียน&พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 29/2561

ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ นายมานะ พุ่มบัว รองผู้อำนวยการ

01/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น.

01/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ศึกษานิเท

01/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ร่วมใจถวายเทียนพรรษา ณ วัดเพลง ไทรม้า นนทบุรี

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย นายมานะ พ

25/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท

          ด้วย มหาวิทยาลัยปทุมธานี จัดโครงการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษ

25/ก.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม