ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ "Dek-D's Pre-admission TCAS'62"

            ด้วย บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด จัดทำโครงการจำลองสอบเสมือนจริง ภายใต้ชื่อโครงการ "Dek

30/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

            ด้วยสถาบัันสิ่งแวดล้องไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินโครงการ "ลดเมืองร้อน ด้วยมื

30/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับครูเข้ารับการอบรมแบบ Walk-in (บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์

         บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นหน่วยพัฒนาครูที่ผ่านการลงทะเบียนกับสถาบันคุรุพัฒนา

27/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศการคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561

24/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การติดตามเยี่ยมนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ประจำปี 2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางปัฐน์ธ

23/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการประชุม ผอ.สพท.

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายถอดสดการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทีย

23/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม