ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสพม.๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

  แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.3 ปีงบประมาณ 2561

29/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  ( ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)

29/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (HERO OBEC)

ประกาศเกียรติคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับรางวัลคนดีศรี ส

27/เม.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม