ข่าวประชาสัมพันธ์
เข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ มหาวิทยาลัยครูกว่างซีเมืองกุ้ยหลิน

         นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 นายปิติ ยางกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน

13/พ.ย./19 - รัตนาธิเบศร์

การคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้าน การพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช 2563

12/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 4-5 พ.ย.2562 ตามมติ ครม.

      ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ได้อนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และ

03/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2562
 

31/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 นำนักเรียนเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยกว่างซี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมกับศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยกว่างซี โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ โดย นาย

30/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม