ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา"

         ด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศ

15/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กีฬาบาสเกตบอล OBEC - MONO CHAMPION CUP 2018

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น.

09/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการปลูกฝักคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วย

09/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ดำเนินการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพม.3 ครั้งที่ 1/2561 ในวันอังคารที่

08/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม