ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรณรงค์และดำเนินกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้

   ด้วย จังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนหน่วยงาน ร่วมรณรงค์ กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อเป็นก

12/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

            ด้วย ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะจัดอบรมพัฒนาความรู้ของค

12/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

             สพม.3 ขอเชิญชวนสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพระน

11/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)

            ด้วย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุรุสภา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาล

10/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การฝึกอบรมสัมมนาทางวิชาการ "

            ด้วย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖

06/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการ "การอบรมครู จัดการโครงการสร้างสรรค์ นวัตกรรม

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ได้ร่วมดำเน

05/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รูปภาพ บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

04/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

            มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้ง

03/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

03/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม