ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

07/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

05/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการอบรมสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2562

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินโครงการอบรมสภานักเรี

01/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม