ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สพม.3 แสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย/

วันที่  28 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมแสดงความยินดี

29/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๔ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ ปี 2564 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 
 

29/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมประชุมขับเ

28/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โพธินิมิตเกมส์ อนุรักษ์ความเป็นไทย สานสายใย 4 ภาค ครั้งที่ 33

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการแข่

28/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ทศวรรษแห่งความสำเร็จ ห้องเรียนขงจื่อหอวังนนท์

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมงาน "ทศวรรษแห่

26/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างผู้บริหาร สพฐ.

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำทีมคณะผู้บริหารส

25/พ.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม