ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.อยุธยา

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมส

16/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ สำนักงานรับรองมาตรฐานและปร

16/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นนทรีเกมส์ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีภาย

06/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำนวยการ

06/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธี MOU การปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรอง ผอ.สพทและศึกษานิเทศก์

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อ

04/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มหกรรมกีฬาสี 61 ปี โรงเรียนบางบัวทอง จ.นนทบุรี

วันที่  4  ธันวาคม  2562   นายสุรชาติ  เครือศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3   ร่วมพิธีเปิด

04/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบ

04/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สัตตบงกชเกมส์ ครั้งที่ 15

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีภาย

04/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม