ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนางาน สร้างฐานความคิด สู่คุณธรรมและความโปร่งใส

        สพม.3 จัดทำโครงการพัฒนางาน สร้างฐานความคิด สู่คุณธรรม และความโปร่งใส ระหว่างวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ สพม.๓ แ

23/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3

วันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์นายปริญญา  อินทรา และดร.สกาวรัตน์  จรุงน

23/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.

21/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การแสดงโครงงานของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 9

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดการนำเสน

19/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศจัดสรรโอกาส และประกาศให้ส่งเด็กเข้าเรียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศจัดสรรโอกาส และประกาศให้ส่งเด็กเข้าเรียนฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

14/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คู่มือ และแบบประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

คู่มือประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ดาวน์โหลดด้านล่าง

13/ส.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม