ข่าวประชาสัมพันธ์
สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนผักไห่ (สุทธาประมุข) จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย ดร.อมรรัตน

15/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

15/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การนิเทศการเรียนการสอนทางไกล รร.ลาดชะโดสามัคคี (ระยะ 3 - 4)

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเ

14/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม(

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมประชุมติดตามผลการ

14/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมกำกับ

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางนฤนันท์

14/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมประชุมสัมมนา

14/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

          สพม.3 เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความพอเพียง จิตอาสาฯ อ

08/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ครูพันธ์ุใหม่ ..หัวใจเบญจมฯ ..

วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดก

04/ก.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม