ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น.

01/มิ.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมค่ายทักษะชีวิตเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด สพม.3 ประจำปี 2561

วันที่  25  พฤษภาคม  2561   ดร.ธีระวัฒน์  วรรณนุช  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  มอบหมายให้

26/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

         ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

23/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 19/2561

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 07.30 น.

23/พ.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม