ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกว่างซี #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในกิจกรรมก

23/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกว่างซี #จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในกิจกรรมก

23/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3

วันที่ 17  ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกั

18/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ปากเกร็ดเกมส์ ประจำปี 2562

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น.

18/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 แสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมแสดงความยินดีกับ

18/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กีฬาสีภายในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีภา

16/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กีฬาสีภายในโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม "เขมาเกมส์"

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีภา

16/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จ.อยุธยา

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมส

16/ธ.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม