ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.นนทบุรี

 การรับนักเรียน  สังกัดสพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.นนทบุรี

30/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์

29/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันท

25/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โปรแกรมหลักสูตรการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง

            ด้วย สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการฝึกอบรมประจำปี ๒๕๖๒ แล

22/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมชี้แจงการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันที่ 18 มกราคม 2562 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมช

18/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

รายชื่อนักเรียนผู้สิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั

15/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL System รุ่นที่ 41

          ด้วย บริษัท อิงลิช ออนไลน์ จำกัด กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ EOL Corporate System รุ่นที่ 41 "English Clinic

10/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม