ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สพม.3ิ ตรวจเยี่ยมศูนย์ประสานงาน สพม.3 (จ.พระนครศรีอยุธยา)

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เดินทางตรวจเยี่ยมศูน

17/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
"ร้อยรัดศรัทธา บูชา จ ปูชะนียานัง 62"

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายสุชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมงาน "ร้อยรัดศรัทธ

17/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น.

12/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในการป

10/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การจัดทำแนวทางการยกระดับคุณภาพการผลิต และพัฒนาครู

วันที่ 10 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมประชุมการจัด

10/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรม "เขตสุจริต สพม.3" วันที่ 9/9/2019

            วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น.นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึ

09/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม