ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ "การอบรมครู จัดการโครงการสร้างสรรค์ นวัตกรรม

            ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต ได้ร่วมดำเน

05/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รูปภาพ บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

04/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

            มูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้ง

03/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเกณฑ์การประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 

03/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการ "Dek-D's Pre-admission TCAS'62"

            ด้วย บริษัท เด็กดี อินเตอร์แอคทีฟ จำกัด จัดทำโครงการจำลองสอบเสมือนจริง ภายใต้ชื่อโครงการ "Dek

30/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์รับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา

            ด้วยสถาบัันสิ่งแวดล้องไทย ร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินโครงการ "ลดเมืองร้อน ด้วยมื

30/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับครูเข้ารับการอบรมแบบ Walk-in (บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์

         บริษัท เอส ที รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนท์ กรุ๊ป จำกัด เป็นหน่วยพัฒนาครูที่ผ่านการลงทะเบียนกับสถาบันคุรุพัฒนา

27/ส.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม