ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เรื่อง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล กิจกรรมการแข่งขันท

06/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O - NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2561  ระหว่

06/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย

            ด้วย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กำหนดจัดโครงการอบรมเสริมความรู้ด้านภาษาไทยแก่ครูภาษาไทย สำหรับครู อาจารย์ผู้สอ

30/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การรับนักเรียน สังกัด สพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.พระนครศรีอยุธยา

 การรับนักเรียน  สังกัดสพม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ.พระนครศรีอยุธยา

30/ม.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม