ข่าวประชาสัมพันธ์
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2561

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น.

17/ต.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 17.15 น.

17/ต.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเข

17/ต.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม

17/ต.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

            ด้วย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร กำหนดจัดโครงการ "เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงาน

09/ต.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

             ด้วย สถาบันการสร้างชาติ(NBI) ได้จัดตั้งขึ้นมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาภาวการณ์นำ ภาวการณ์บริหาร และภาวะคุณธร

08/ต.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ทุนอบรมสำหรับครูสอนภาษาเยอรมัน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

            ด้วย สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ได้เปิดรับสมัครครูสอนภาษาเยอรมัน เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนอบรมหลักสูตรภาษาเยอรม

01/ต.ค./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
p

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม