ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนที่สุด

รายชื่อ 11 โรงเรียน ที่ต้องเข้ากรอกข้อมูล ได้แก่
1. หอวังนนท์
2. ปากเกร็ด
3. วัดเขมาฯ

17/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

     ผอ.นพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระ

17/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด ขอเชิญทุกโรงเรียนรับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณปี 2558

ขอเชิญทุกโรงเรียน รับฟังนโยบายการบริหารงบประมาณ 2558 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

16/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญชมการถ่ายทอดสด ตามรอยพระยุลบาท สร้างโอกาส สร้างความมั่นคงฯ  ด่วนที่สุด เชิญชมการถ่ายทอดสด ตามรอยพระยุคลบาท สร้างโอกาส

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

13/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4

 ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโควตาจังหวัดเข้าศึกษามัธยมศึกษาปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558

11/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558 (

ประกาศผลสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2558
(รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา)

06/ก.พ./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม