ข่าวประชาสัมพันธ์
ด่วนมาก ขอเชิญร่วมลงนามสนับสนุน พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ฉบับใหม่

เนื่องด้วย กระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอ "ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการบริโภคยาสูบ" เพื่อเข้าพิจารณาในรัฐบาล

06/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึึกษา เขต 3 ประสงค์ขอเปลียนแปลงคณะกรรมการประจำศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายจัดระเบียบนักเร

06/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด การแข่งขันครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคม และซูโดกุ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  3

01/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้ง ห้องสอบภาค ข

เเก้ไขจากเดิม อาคาร 7 เป็นอาคาร 2 

01/พ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งทุกโรงเรียน สำรวจข้อมูลเด็กอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่อง

        ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ

30/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งทุกโรงเรียน ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อนรายบุคคล (

     ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน

30/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่าน ภาค ก. และมีสิทธิ์สอบ ภาค ข.

ประกาศรายชื่อ ผู้ผ่าน ภาค ก. และมีสิทธิ์สอบ ภาค ข.
 

27/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.

สพม. 3 รับสมัครอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.

27/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.นพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.นพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่าน
 

27/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
picture

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม