ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ตอบรับเข้าร่วมการอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถจากการประเมินครูภาษาอังกฤษตามกรอบ C

25/ก.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันฯ ...

23/ก.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญสมัครเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่

เรียน     ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ทุกสังกัด

08/ก.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
(แก้ไขล่าสุด) ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

08/ก.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการบันทึกข้อมูลพี่เลี้ยงเด็กพิการ

รายงานการจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปีงบประมาณ 59
ขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ดำเนินการ เร่งดำเนินการ

04/ก.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งทุกโรงเรียน ส่งครูเข้าอบรม DLIT วันที่ 17-18 ก.ย.2558 เวลา 8.30-

        ด้วย สพม.3 จะดำเนินการจัดอบรมขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

04/ก.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม