ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.นพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.นพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.3

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด  คณะครู  และบุคลากรทางการศึกษาที่เคารพทุกท่าน
 

27/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เรียนเชิญโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพและร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ชม

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  3

20/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนเพื่อศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนเพื่อศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

เรียน    ผู้ปกครอง/ผู้ที่ยื่นความจำนงให้ สพม.3 จัดหาที่เรียน

16/เม.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

*สำหรับข้าราชการครูที่ย้ายภายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ให้มอบหมายงานหน้าที่ราชการให้เรียบร้

17/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ทั่วไป

16/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน(1-15 ก.พ.58) ***

กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.3 ได้ดำเนินการส่งคำร้องขอย้ายฯไปต่าง เขตแล้ว รายละเอียดดังแนบ

09/มี.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม