ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ พร้อมด้วยข้าราชกา

27/ต.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำ

27/ต.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจนำเสื้อผ้าไปย้อมสีดำ ณ

จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจนำเสื้อผ้าไปยอมสีดำได้ที่บริเวณตลาดนัดชุมชน หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที

27/ต.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ Harbin Institute

27/ต.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจจะดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคล (หญิง) คุณวุฒิมัธยมศึกษาปีท

26/ต.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด...ขอข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษา

ด่วนที่สุด......
          ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือสถานศึกษา

12/ต.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด!!

ด่วนที่สุด
      ขอให้ทุกโรงเรียนส่งแบบฟอร์มรายงาน

05/ต.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม