ข่าวประชาสัมพันธ์
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

เรียน        ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

18/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

นักเรียนโควตาเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

14/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้

05/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญร่วมประเมินความพึงพอใจการบริการ ของ สพม.3 ในรอบปี 2558 ผ่านระบบ

     สพม.3 ขอเชิญชวนท่านผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา

04/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

จาก 685 ผลงานจากทั่วประเทศ โรงเรียนวังน้อยได้ผ่านการคัดเลือกรอบ 15 ทีม ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าค่ายอบรม พร้อมทั้ง

28/ธ.ค./15 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
ด่วนที่สุด!! แจ้งทุกโรงเรียนสำรวจข้อมูลครูรายกลุ่มสาระการเรียนรู้

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ขอให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูล

15/ธ.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม