ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลสอบ นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา

ประกาศผลสอบ
นักเรียนโควตาเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2559

09/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ รองผู้อำนวยการสุรพล นาคเกิด รร.เทพศิรินทร์

สพม.๓ ขอแสดงความเสียใจกับรองสุรพล นาคเกิด รองผู้อำนวยการรร.เทพศิรินทร์ นนทบุรี  กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพ ตามเอกสารที่แ

03/ก.พ./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3 ตรวจสนามสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ

                  ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตรวจสนามสอบแข่งขันทักษะทาง

31/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แบบตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)

         ด้วย สำนักงานศึกษาการภาค 4 ได้แจ้งแบบตรวจราชการ ของกระทรวงศึกษาธิการ

27/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งทุกโรงเรียนทราบ คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้น ม.

คำสั่ง สพม.3 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการทดสอบ O-NET ชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2558 ระดับสนามสอบ

22/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3

              ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  และนายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ ประธ

19/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

เรียน        ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นตัวแทนแข่งขันระดับชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

18/ม.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม