ข่าวประชาสัมพันธ์
อนุญาตให้ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษา จ.นนทบุรี

     ตามที่ ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีทางการศึกษา

05/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด ขอให้ทั้ง 19 ร.ร. ที่มีรายชื่อ เร่งส่งข้อมูล นร.

เรียน ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 6 โรงเรียน
อ้างถึงหนังสือ สพม.3 ที่ ศธ 04233/1637 ลว. 28 เม.ย. 58

04/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การดำเนินการได้มาของอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

03/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา

ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพ
“ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา”

02/มิ.ย./15 - ปากเกร็ด
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน

ความภาคภูมิใจของโรงเรียนปากเกร็ด "โรงเรียนรับรางวัลพระราชทาน" ประจำปีการศึกษา 2557

23/พ.ค./15 - ปากเกร็ด

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
รายงานข่าวการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุริตของสพม.3 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ สพม.3

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม