ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ Beam รายการ Beam : Logic Gate (วงจร SKN-Beam1)

29/มิ.ย./15 - ปากเกร็ด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการคัดเลือก ศน.

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และ

22/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
(แจ้งเฉพาะโรงเรียนใน จ.นนทบุรี)

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน (เฉพาะโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี)

19/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา

ประกาศ
ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ตำแหน่ง

18/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สำรวจการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558

         ด้วย สพฐ. มีความประสงค์จะดำเนินการสำรวจข้อมูลการเปิดห้องเรียนพิเศษ

18/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับสมัครพนักงานราช(เคมี) โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ
วิชาเอก เคมี โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม จำนวน 1 ตำแหน่ง
 

17/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สรุปผลการดำเนินงานจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ผ่านระบบ DMC

รายงานผลการดำเนินการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล เพื่อขอรับจัดสรรงบอุดหนุนรายหัว (10 มิ.ย.58)

10/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด ขอให้ ผอ.ทุกโรงเรียนดำเนินการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ

ด่วนที่สุด การดำเนินการตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ แจ้ง ผอ.ทุกโรงเรียน

09/มิ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
p

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม