ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมระบบควบคุมภายใน

       กลุ่มอำนวยการ สพม.3 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การอบรมระบบควบคุมภายใน ของจ.พระนครศรีอยุธยา

21/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ทีมโรงเรียนปากเกร็ด ชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิกน้ำสิงห์ระดับภาค ครั้งที่

ทีมโรงเรียนปากเกร็ด ชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิกน้ำสิงห์ระดับภาค ครั้งที่ 5

08/เม.ย./16 - ปากเกร็ด
ด่วนที่สุด แจ้ง ร.ร.ใน จ.

ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนงบจาก อบจ.พระนครศรีอยุธยา

07/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รับเกียรติบัตรขั้นที่ 1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผอ.นพรัตน์ จั่นเพ็ชร์ รับเกียรติบัตรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1 เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สร

06/เม.ย./16 - ปากเกร็ด
ขอเชิญร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.

ขอเชิญชวนโรงเรียนในสังกัด 

ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ

06/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพฐ. แจ้ง ร.ร.ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย
1.ปากเกร็ด
2.วัดเขมาภิรตาราม
3.สตรีนนทบุรี

17/มี.ค./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม