ข่าวประชาสัมพันธ์

   ด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการสรรหากรรม

27/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง**

ประกาศด่วนที่สุด
เรียน เจ้าหน้าที่ พัสดุในสังกัดสพม.3

22/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด!! แจ้งจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการ

        ด้วย สพฐ. ได้รับอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 เป็น

22/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ย้ายครู การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายผู้สอน ประจำปี 2558

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ทุกเขต

22/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ศูนย์บริการประชาชน สพม.3 พร้อมให้บริการประชาชนทุกคน ตาม พรบ.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (สพม.3) ได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนชน สพม.3

20/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ด่วนที่สุด เชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ

                   ด้วย พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

16/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ขอประชาสัมพันธ์การสรรหาและเลือกผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ

15/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม