ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนะเลิศ การแข่งขันออกกำลังกายประกอบดนตรี

โรงเรียนปากเกร็ดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันรายการออกกำลังกายประกอบดนตรี 12 สิงหาคมหาราชินี ถวายแม่ของแผ่นดิน  2558  ณ สนาม

14/ส.ค./15 - ปากเกร็ด
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3  ทุกสังกัด

13/ส.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
p บัญชีรายชื่อข้าราชการครูที่ได้อนุมัติรับย้าย

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.3

04/ส.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่งค

28/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

   ด้วยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พ้นจากตำแหน่งตามวาระในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการสรรหากรรม

27/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง**

ประกาศด่วนที่สุด
เรียน เจ้าหน้าที่ พัสดุในสังกัดสพม.3

22/ก.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม