ข่าวประชาสัมพันธ์
ชนะเลิศแอโรบิก ระดับประเทศ รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 100,000 บาท

ทีมแอโรบิกโรงเรียนปากเกร็ด  ได้รับรางวัลชนะเลิศแอโรบิก ระดับประเทศ รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 100,000 บาท

09/พ.ค./16 - ปากเกร็ด
ถ่ายภาพกับท่านศึกษานิเทศก์นวัตกรรม สพม 3 โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา)

หลังจากที่โรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) ได้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์แนวคิดใหม่ สพฐ  ทั้งหมด 3 ทีม ซึ่ง ได้ผ่านการคัดเลือก

07/พ.ค./16 - วังน้อยพนมยงค์วิทยา
ปิดระบบรายงานข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558 วันนี้ (30 เม.ย.59)
การจัดทำข้อมูลสิ้นปีการศึกษา 2558 ทุกโรงเรียน
30/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**

ตามเอกสารที่แนบมานี้

28/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**

เอกสารตามที่แนบมานี้

27/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
**ประกาศด่วนที่สุด**

ตามที่เอกสารแนบมานี้

26/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งเปลี่ยนสถานที่อบรมระบบควบคุมภายใน

       กลุ่มอำนวยการ สพม.3 ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่การอบรมระบบควบคุมภายใน ของจ.พระนครศรีอยุธยา

21/เม.ย./16 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ทีมโรงเรียนปากเกร็ด ชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิกน้ำสิงห์ระดับภาค ครั้งที่

ทีมโรงเรียนปากเกร็ด ชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิกน้ำสิงห์ระดับภาค ครั้งที่ 5

08/เม.ย./16 - ปากเกร็ด

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม