ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีต้อนรับและแสดงความยินดี ดร.วีระพงศ์ เดชบุญ ผอ.สพม.3

      ดร.วีระพงศ์  เดชบุญ เดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยได้จัดพิธีต้อน

17/พ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โรงเรียนปากเกร็ด ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ระดับประเทศ

การแต่งคำประพันธ์ ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘

11/พ.ย./15 - ปากเกร็ด
ร่วมบันทึกภาพประทับใจเพื่อจัดทำหนังสือ "Bike For Dad

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3

06/พ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
แจ้งทุกโรงเรียนจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2/2558 (

        ด้วย สพฐ. กำหนดให้สถานศึกษารายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ภาคเรียนที่ 2/2558

03/พ.ย./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
อบรมทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี)

                      โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย นนทบุรี  จัดอบรมทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ภาษาซี) ให้กับนั

02/พ.ย./15 - สวนกุหลาบวิทยาลัย-นนทบุรี
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558

            เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  65   ปีการศึกษา 2558   ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

30/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จ.นนทบุรี คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2558 จ.

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการดำเนินงาน และผุ้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

28/ต.ค./15 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม