ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขาธิการ กพฐ. มอบนโยบายหน่วยพัฒนาที่ 7 จังหวัดนครนายก

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงพื้นที่จังหวัดนครนายกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย "ทิศท

17/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สถิติการร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สถิติการร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 

12/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ทำความดีด้วยใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

"ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม"

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     วันที่  ๑๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๓๐ น.  นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

การเปิดโอกาสให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสพม.๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. โครงการสพม.๓ ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น

10/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 8

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดกา

09/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมรักการอ่านฯ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานพิธีปิดการอ

09/ก.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม