ข่าวประชาสัมพันธ์
สพม.3 มอบสิ่งของบริจาคให้กับกาชาดจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้นางเพลินทิพย

05/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 3 มีนาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานกาประชุมคณะก

03/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผู้แทน สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ชั้น ม.6 รร.ปากเกร็ด

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสาวสอางค์ จงสว

02/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้น

02/มี.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพม.๓ จ.พระนครศรีอยุธยา

             ชื่อ
                 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

27/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน สพม.๓ จ.นนทบุรี

             ชื่อ
                 ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

27/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม