ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้น

24/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดงาประชาบำรุง จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เดินทางตรวจเยี่ยม

19/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เดินทางตรวจเยี่ยม

18/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำวันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้น

17/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เบญจมนิทรรศ '62

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ร่วมงานเบญจมนิทรร

14/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นิทรรศการวิชาการ "BBT OPEN HOUSE 2020" ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเ

14/ก.พ./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม