ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

30/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมจิตอาสา สพม.3

           วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายใ

30/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
มาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของสพม.๓

มาตรการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ สพม.๓  
คลิกด้านล่าง
 

30/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2563

26/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน

25/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร Google Classroom รุ่นที่ 3

ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมออนไลน์ หลักสูตร Google Classroom รุ่น 3

25/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน

รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน  (26 มิถุนายน  2563)

22/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ประกาศผลการจัดหาที่เรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศผลการจัดสรรที่เรียน ปีการศึกษา 2563

18/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สถิติการสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563

สถิติการสมัครเข้าเรียนต่อโรงเรียนในสังกัด สพม.3  ปีการศึกษา 2563

09/มิ.ย./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม