ข่าวประชาสัมพันธ์
เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3

ผอ.สุรชาติ เครือศรี เข้าร่วมเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภูมิภาคภาคกลาง ภาคตะวันออก และกรุงเทพม

01/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การพัฒนาการจัดการเรียนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

วันที่ 28 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดก

01/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ร่วมเปิดห้อง Creative room พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยนางสาวณัฐภั

01/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการเข้าค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

วันที่ 27 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในการต้อนร

01/ต.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 รับมอบเงินบริจาคสมทบ "โครงการรวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียน

วันที่ 25 กันยายน 2562 นายสุชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นตัวแทนรับเงินบริจ

26/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น.

26/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3 ขับเคลื่อนโรงเรียนมาตรฐานสากลและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.3 มอบหมาย นายวรากร รื่นกมล ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหว

19/ก.ย./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม