ข่าวประชาสัมพันธ์
ผอ.สพม.3

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.

14/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การสอบแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบแรก

วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดสอ

13/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำน

13/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มฯ

09/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
การประชุมคณะกรรมการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศษึกษา

วันที่ 7 มกราคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะ

07/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3

วันที่ 3 มกราคม 2563 นายสุรชาติ เครือชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประ ธานการประชุมก

06/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
สพม.3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา) จัดกิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต

วันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้ผู้อำน

06/ม.ค./20 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม