ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด

            ด้วย กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ขอเชิญร่วมส่งผลงานสิ่งประดิษ

14/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญเข้าร่วมสัมมนาและเข้าชมงาน เวิร์ลไดแด็ค เอเชีย 2018

            ด้วย สมาคมผู้พิมพ์ ผู้ผลิต และผู้จัดจำหน่ายวัสดุการศึกษานานาชาติ หรือ Wolddidac Association ผู้จัดงาน เวิ

13/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชฺญชวนส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตองกรุงเก่า ครั้งที่3

ด้วยกลุ่มเพื่อนรองวัฒน์ คนรักเปตองอยุธยา จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีใาเปตองกรุงเก่า ครั้งที่ 3 ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันย

13/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ร่วมรณรงค์และดำเนินกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้

   ด้วย จังหวัดนนทบุรีขอเชิญชวนหน่วยงาน ร่วมรณรงค์ กิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก" เพื่อเป็นก

12/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญร่วมอบรมวิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

            ด้วย ชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะจัดอบรมพัฒนาความรู้ของค

12/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม

             สพม.3 ขอเชิญชวนสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัด ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพระน

11/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
เชิญร่วมงานมหกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018)

            ด้วย บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ คุรุสภา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาล

10/ก.ย./18 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์
p

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม