ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ "นานมีบุ๊คส์รีดดิ้งคลับ ปีที่ ๑๙ ประจำปี ๒๕๖๒"

            ด้วยบริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือ สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้ได้จัดโครงการส่งเสริมกา

08/มี.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม (

    ด้วย สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดกิจกรรมสำหรับหัวหน้าหมวดและสมาชิกผู้บำเพ็ญประโยช

06/มี.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากลการแข่งขันทางวิชาการ

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 ศูนย์สอบที่ 25 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 (กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา)

04/มี.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา

ด้วย มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ประจำวันที่  ๕ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตในกา

04/มี.ค./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3
ผอ.สพม.3 ร่วมพิธีเปิดการอบรมลูกเสือ A.T.C. ว่าที่ ผอ.สพท. สพฐ.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เข้าร่วมพิธีเปิด

25/ก.พ./19 - กลุ่มงานในสังกัด สพม.3

หน้า

รูปภาพข่าว ประชาสัมพันธ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม