ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิธีเปิดกีฬา “ปาริชาตเกมส์” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ในนามประธานสหวิทยา เขต 5 ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “กีฬาปาริชาต

20/ธ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน รอบ 3

      เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จัดการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) รอบ

20/ธ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มี ความซื่อสัตย์สุจริต

    เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มี ความซื่อสั

20/ธ.ค./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
คริสต์มาส @ ยุธยาวิทยาลัย

18 ธันวาคม 2562 นายสุชีพ บุญวงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนร่วมกิจกรรมคริสต์มา

18/ธ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
มอบรางวัลเชิดชูเกียรติทัพนักกีฬาอยุธยาวิทยาลัย ตัวแทนแข่งขันระดับชาติ

นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขั

17/ธ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลังจัดทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

นายอนันต์ มีพจนา  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ให้โอวาทแก่นักเรียนที่ร่วมการทดสอบความสามารถด้านภาษาอั

17/ธ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
School Twinning Season 8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โครงการโรงเรียนพี่ -

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโครงการ School Twinning Season 8 ปีการศึกษา 2562 นำโดย นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรง

16/ธ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
“เปตอง” อยุธยาวิทยาลัย ตัวแทนเช้าชิงระดับประเทศ “ช้างขาวเกมส์”

นักกีฬาเปตอง โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เข้าแข่งขัน และรับรางวัลหลายรายการดังนี้

16/ธ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ.รอบ 4

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย รับการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ สำนักงานรับรองมาตรฐานและปร

14/ธ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย
สรุปผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2562 โรง

14/ธ.ค./19 - อยุธยาวิทยาลัย

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม