ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมประเมินโครงงาน

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดกิจกรรมประเมินโครงงานจากการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS ณ หอประชุมโรงเรียนนครหลวง "อุดมรั

03/ต.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา"

โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จัดงานมุทิตาจิตแด่ครูผู้มีวาระครบเกษียณราชการในปีการศึกษานี้ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ครู

03/ต.ค./19 - นครหลวง-อุดมรัชต์วิทยา
นำเสนอผลงาน

รร.ท่าหลวงวิทยานุกูล จัดนำเสนอผลงานการจัดการขยะและธนาคารขยะในโรงเรียน

30/ก.ย./19 - ท่าหลวงวิทยานุกูล
พิธีมุทิตาจิต 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมุทิตาจิต 60 ปีที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ เพื

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อบรม นศท.จิตอาสาจราจร "รุ่นน้องสานต่อรุ่นพี่"

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ชมรมนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารพระนครศรีอ

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ROV

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 ทีม ROV จากโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน ROV ในกิ

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
อบรมโครงการโตไปไม่โกง ต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 งานบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดอบรมโครงการโตไปไม่โกง ต่อต้านการท

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมกีฬาสีภายใน "เสนาปริชาตเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 4-6 กันยายน 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "เสนาปริชาตเกมส์" ประจำปีการศึกษา

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จัดพิธีมอบเกียรติบัตร หน้าเสาธง

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดพิธีมอบเกียรติบัตร หน้าเสาธงให้กับนักเรียนต้นแบบและคณะทำง

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)

เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังก

25/ก.ย./19 - เสนา-เสนาประสิทธิ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม