ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การนิเทศ ติดตาม

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

30/พ.ค./20 - หนองน้ำส้มวิทยาคม
การนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล

              เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 ท่านรองฯ นฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม

28/พ.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จอมสุรางค์ อิ่มบุญอิ่มใจ ใส่ตู้ปันสุข

โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ โดยการนำของท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์  เชื้อพันธ์ จัดตั้งตู้ปันสุขบริเวณ

28/พ.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
สพม.3 นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทงไกล

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มานิเทศ ติดตาม เยี่ยมเยียน และให้กำลังใจในการเตรียม

28/พ.ค./20 - จอมสุรางค์อุปถัมภ์
นางสาวิตรี เศรษฐกุลวดี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ

23/พ.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
คณะศึกษานิเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 คณะนิเทศ กำกับ และติดตาม การจัดการเรียนการสอนทางไกล นำโดย นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้

23/พ.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
“วันอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์”

เนื่องในวันที่ 21 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันอนิจกรรม ของอาจารย์วิโรจน์ กมลพันธ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โรงเรียนจ

23/พ.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 เทศบาลพระนครศรีอยุธยา ได้นำทีมเจ้าหน้าที่มาพ่นยาฆ่าเชื้อ ให้กับโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ โดยฉีดพ

23/พ.ค./20 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม