ข่าวประชาสัมพันธ์เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยาวิทยาลัยวิชาการ มาตรฐานสากล และงานเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา

31 มกราคม 2563 ณ หอประชุมพระราชทานโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ

31/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
โครงการ “รู้ก่อนผิด คิดก่อนทำ”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับโรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ได้

30/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
จิตอาสาภาษาสร้างสรรค์(หมอภาษา)

29 มกราคม 2563 นายอนันต์ มีพจนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเร

30/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
อยุธยาวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันตรุษจีน 2563

28 มกราคม 63 ณ สนามโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย นายสุชีพ บุญวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจก

29/ม.ค./20 - อยุธยาวิทยาลัย
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” ส่งตัวแทนนักเรียนสมาชิกยุวกาชาด เข้าร่ว

28/ม.ค./20 - เสนา-เสนาประสิทธิ์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 13-15 มกราคม 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

28/ม.ค./20 - อยุธยานุสรณ์
สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

วันที่ 13-15 มกราคม 2563 สมาชิกลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พร้อมด้วยคณะครูผู้กำกับ เดินทา

28/ม.ค./20 - อยุธยานุสรณ์

หน้า

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม